Informasjon og regler

Russecupens generelle reglement

  1. Forbud mot alkoholkonsum:

Deltagere og øvrige tilskuere på Russecupen kan ikke konsumere alkohol under arrangementet.

  1. Forbud mot vold:

Det er nulltoleranse for all form for voldsutøvelse under Russecupen. Dersom en eller flere medlemmer på et lag gjør voldlige situasjoner vil hele laget bli utestengt fra resten av turneringen.

  1. Innmelding av medlemmer og krav til spillernes busstilhørighet:

Alle bussmedlemmene som skal spille under Russecupen skal på forhånd meldes inn til Russecupen. Det er kun 15 spillere per buss. Alle spillerne må være et fullverdig medlem av russebussen. Personer som ikke er fullverdig medlem av russebussen og kun er innleid eller delvis medlem, kan ikke spille på russebussens lag. (Unntak: Medlemmer med 50% + busskontrakt, som har vært medlem minst 2 måneder før cupen avholdes). Alle spillerne på laget må kunne fremvise:
– Legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde)
– Undertegnet internkontrakt på bussen
– Bussgenser med eget etternavn bak (teaser, dekk eller konsept)

Dersom en eller flere av spillere ikke er meldt inn og/eller ikke kan fremvise en eller flere av de overnevnte punktene blir spilleren(e) disket fra resten av turneringen. Dersom et lag spiller med spillere som har deltatt på russebuss eller Russecupen tidligere, vil hele laget kunne bli diskvalifisert.

  1. Krav til spillerens status som avgangselev:

For å kunne spille på russebussens lag under Russecupen, må spilleren være avgangselev for første gang ved en norsk videregående skole. Dette innebærer at ingen spillere kan delta på Russecupen to år på rad.

Generelt om brudd på reglene:

Ved brudd på en eller flere av disse reglene, kan Russecupen bortvise enkeltspillere og/eller russebussen som helhet fra arrangementet, uten at deltageravgiften refunderes. Det er opp til Russecupen å avgjøre om det foreligger brudd på Russecupens reglement, og hvilke konsekvenser bruddet skal få.

Angrerett:

Påmeldingsansvarlig har ikke angrerett ved påmelding til Russecupen 2018, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Bilder / video:

Russecupen vil ta bilder og filme under arrangsjementet. Ved å melde seg på til Russecupen eller være på Russecupen sitt område aksepterer man at man blir tatt bilde av / filmet. Dette kan senere bli brukt til markedsføring, nettside, kampanjer og lignende.

Bruk av personopplysninger:

Ved påmelding samtykker påmeldingsansvarlig til at vedkommendes personopplysninger kan distribueres til Russecupens samarbeidspartnere, jf. personopplysningsloven § 8 første ledd. Russecupens samarbeidspartnere er utelukkende russe-relaterte aktører og personopplysningene vil kun brukes i forbindelse med promotering av disse aktørenes varer og tjenester. Personopplysningene vil dermed behandles i tråd med grunnkravene etter personopplysningsloven § 11. Russecupen forplikter seg til å slette alle personopplysninger innen 12 måneder etter påmelding, jf. § 28 første ledd.

Sikkerhet:

Ved deltagelse på Russecupen aksepterer spillerne selv risikoen for skader som kan oppstå i forbindelse med arrangementet. Russecupen vil gjøre sitt ytterste for å minimere risikoen for skader og uønskede hendelser under arrangementet. Russecupen vil derfor leie inn sikkerhetsvakter og informere politi og ambulansepersonell om arrangementet på forhånd, for å øke sikkerheten for samtlige deltagere.

Avtalevilkår for Spillerdeltagelse

Avtalevilkår for Lagdeltagelse

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close